Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Phan Rang
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ 02 nguyễn biểu , tp Phan rang tháp chàm , Ninh Thuận
Điện thoại 0682210605
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)