Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Quản lý thị trường Tỉnh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Tổ 3, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại 02303826735
Fax 02303835044
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)