Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường Nguyễn Tất Thành, P1, TPBL
Điện thoại 07813828806
Fax 07813953541
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)