Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Phú
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Ấp 4, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 0793856246
Fax 0793856246
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)