Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc - tỉnh Phú Thọ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tầng 3, Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, khu Bình Hải, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 02102220959
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)