Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Long Phương
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Khu công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413720178
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)