Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm điện toán truyền số liệu khu vực 2 VDC2
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng KTTC - Trung tâm Điện toán - Truyền số liệu khu vực 2 (VDC2), tầng 7 số 34A Phạm Ngọc Thạch, phường 6 , quận 3, TP.HCM
Điện thoại 0838256383
Fax 0838258897
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)