Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Trùng Khánh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại 0263826367
Fax 0263826367
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)