Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Bình Minh
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Ấp 2, Thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại 07813847800
Fax 07813847800
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)