Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Krông Pắc
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ TDP 2, Thị Trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại 05003521790
Fax 05003528219
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)