Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án xây dựng công trình huyện Bình Gia
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ Khu II, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
Điện thoại 0253834860
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)