Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA huyện Mường Tè
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ban QLDA huyện Mường Tè, thị trấn Mường tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Điện thoại 02313881131
Fax 02313881129
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)