Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH tư vấn xây dựng Linh Sơn tỉnh Điện Biên
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số nhà 73, tổ dân phố 14, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại 0912027174
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)