Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Ủy ban Dân tộc
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 80-82 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 0438230499
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)