Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản Lý Dự Án Quy Hoạch KKT Dung Quất
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khu Đô Thị Mới thành phố Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại (055)3641789
Fax (055)3645828
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)