Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Khánh Dương
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại 02293869110
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)