Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án/Quân khu 5
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 01 Duy Tân, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 069775106
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)