Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND phường 17
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ UBND phường 17, số 6 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp,TP.HCM
Điện thoại 0839846617
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)