Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Quân Y 175
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 786 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)62577968
Fax (08)62890339
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)