Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA ĐTXD huyện Bắc Hà, tỉnh Hà Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Công ty Cp tư vấn thiết kế xây dựng tại tỉnh Hà Giang, tổ 12 , phường Minh Khai, thị xã Hà Giang , tỉnh Hà Giang
Điện thoại 02193888828
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)