Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty xây dựng mỏ hầm lò II - TKV
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 969, Đường Bạch Đằng, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333851741
Fax 0333851454
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)