Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và Xây dựng An Toàn Phát
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số nhà 115 - Tổ 6 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại 02303828164
Fax 02303828164
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)