Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng và Môi trường Vạn Xuân
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 6 Nguyễn văn Vĩnh - phường 4 - Tân Binh - Tp.HCM
Điện thoại (08)62925134
Fax (08)62925130
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)