Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quan lý dư án Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 38 Tô Hiệu - Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại 0433526512
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)