Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện C
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng Tài chính Kế toán - Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, số 266 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10,TP.HCM
Điện thoại 083642750
Fax 0838650687
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)