Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Trụ sở chính: Số 16 Lê Viết Hưng, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại 02203845410
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)