Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại 0822201177
Fax 0822201155
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)