Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Hà Tĩnh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 371, đường Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Điện thoại 0393854404
Fax 0393857710
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)