Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cp Kiến Trúc Việt
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 170 đường Lý Tự Trọng, tổ 20 phường Minh Khai, thị xã Hà Giang
Điện thoại 0912922540
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)