Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án quận Tây Hồ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 655 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại 0437193076
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)