Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Thông tin điện tử Bình Dương
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Tháp A, tầng 14, Trung tâm Hành chính tập trung, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại (0650)3856856
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)