Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 19 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại (0511)3873255
Fax (0511)3565741
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)