Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Tân Thạnh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 1- Lê Hữu Nghĩa - Khu Phố 1, Thị Trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
Điện thoại (072) 3844842
Fax (072) 3844842
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)