Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Minh Quang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại 0988035350
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)