Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN TRUYỀN HÌNH ĐỐI NGOẠI (VTV4)- ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 43 NGUYỄN CHÍ THANH, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI
Điện thoại 04363299599
Fax 0437718838
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)