Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Liên Doanh Vina-Bat
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Lô 45C/I, Đường số 7, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc. Huyện Bình Chánh, Tp. HCM
Điện thoại (08) 3765 5252
Fax (08) 3765 5254
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)