Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 282 đường Thân Nhân Trung, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 02403823268
Fax 02403854851
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)