Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 3 đào tạo
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 1002 Quốc Lộ 1 - Phường Thạnh Xuân - Quận 12 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại 0838834628
Fax 0838834627
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)