Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng công ty 36 Công ty TNHH MTV
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại 0435332471
Fax 0435332472
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)