Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Khánh Phương
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Tầng 2 số 10 đường Lý Thái Tooe, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Viêt Nam
Điện thoại 0253776222
Fax 0253776222
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)