Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng cục Dạy nghề
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại 0439747922
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)