Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CụcChính trị, Hậu cần - Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 06920888
Fax 0439361960
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)