Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ kỹ thuật TDH
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 116/5B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu
Điện thoại (064)3701353
Fax (064)3627608
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)