Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 11B/17, HỌC LẠC, PHƯỜNG 8, THÀNH PHỐ MỸ THO, TIỀN GIANG
Điện thoại 0733851581
Fax 0733881465
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)