Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Trụ sở làm việc UBND huyện Mỹ Lộc, thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Điện thoại 03503810722
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)