Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án xây dựng huyện Văn Quan
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phố Đức Tâm 1, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại 0253830703
Fax 0253830351
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)