Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 02 Trần Đình Long, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 05113696093
Fax 05113696093
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)