Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm giám định chất lượng xây dựng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 38, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa
Điện thoại 0613846193
Fax 0613840861
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)