Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và GDTX huyện Nghi Xuân
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Xã Xuân Giang - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại 0393825007
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)