Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại 0553868696
Fax 0553868696
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)